Orientační ceník

Ceník prací

Ceník každé jednotlivé práce zde nenajdete, protože se obecně nedají určit. Vyjma cen specifických úkonů. Ceny se totiž mohou mohou měnit v závislosti na složitosti prováděné práce, náročnosti zjištění závady, na ceně náhradních dílů a dalších okolnostech.

Kalkulaci ceny vám vždy sdělíme předem

Pokud chcete využít našich služeb a zajímá vás zhruba cena vašeho případu, postačí nám telefonicky, mailem či osobně sdělit podrobnosti případu, případně zaslat fotografie emailem. Na základě poskytnutých informací vám sdělíme přibližnou cenovou kalkulaci vždy předem.

Změna ceny práce

Vždy po odhadu ceny a předání vozidla servisu od nás obdržíte zakázkový list a odhad ceny opravy. Pokud se v průběhu prací zjistí, že cena bude vyšší z objektivních důvodů, a bude se lišit o více než 20%, vždy vás o tomto informujeme a dohodneme se na dalším postupu.