Recirkulace spalin - EGR

EGR je jedna ze dvou technologií, které umožňují snížit emise výfukových plynů vznětových motorů na úroveň norem Euro 4 a vyšších. Principem je, že část výfukových plynů prochází výměníkem tepla (chladičem, tzv. vnější recirkulace) a je nasávána zpět do motoru, kde se účastní procesu spalování. Tímto se omezuje vznik dalšího NOX - v nasávaném vzduchu je menší podíl kyslíku, výsledkem jsou nižší teploty v průběhu spalování a tím i nižší produkce oxidů dusíku, vznikajících především za vysokých teplot. Zpětného nasátí spalin do válce lze dosáhnout i vhodným časováním rozvodu - tento proces je nazýván vnitřní recirkulací, vlivem absence schlazení spalin je ale účinek nižší. Tento postup vede sice k redukci obsahu NOX, ale jde o proces protichůdný pro další legislativou omezovanou škodlivinu - pevné částice, jejichž množství tímto naopak vzrůstá. Bohužel čištění EGR se bohužel jeví jako nedostatečné a často se míjí účinkem

Hlavní nevýhody EGR: Nevýhodou je snížení výkonu motoru, ve srovnání se stejným motorem bez částečné recirkulace výfukových plynů (díky nižšímu množství kyslíku lze spálit menší hmotnostní množství paliva, získáme tedy méně tepla — tedy méně energie, kterou motor mění v mechanickou práci. Další nevýhodou je významné zvýšení potřebného chladicího výkonu o teplo odebírané z výfukových plynů, které se podílí na výsledné vyšší spotřebě paliva.

Výhody EGR OFF - deaktivace - zaslepení EGR VENTILU

  • - Zvýšení výkonu motoru
  • - Úspora PHM v rozmezí 0,5 - 1,5 L / 100 KM
  • - Udržení čistoty sacího potrubí
  • - Šetrnější k turbodmychadlu
  • - Vysoká pořizovací cena EGR ventilu
  • - Nutnost častého čištění - výmeny EGR ventilu
  • - Vypnutí EGR ventilu je vratné, vždy lze uvést vozidlo do původního stavu

Cena se odvíjí od typu vozidla.